NOUSE HUIPULLE JA MENESTY

Strategiatyö - johtaminen - hankinnat


Strategiatyöstä, johtamisesta ja hankinnoista on tullut välttämätön osa organisaation menestystä – sisäisiä ja ulkoisia voimavaroja tulee osata hyödyntää yhä tehokkaammin ja tuloksellisemmin.


Organisaatio tarvitsee menestyäkseen strategista suunnittelua ja johtamista – onnistuneeseen strategiatyöhön vaaditaan analyyttistä ja osallistavaa suunnittelua, sitouttavaa toimeenpanoa sekä pitkäjänteistä seurantaa.


Johtaminen on yhä enemmän ihmisten johtamista, jossa on tarkoitus saada aikaan tuloksia ihmisten avulla ja ihmisten kanssa – johtaminen toimii sekä työhyvinvoinnin että työnilon tukena.


Hankintatoiminta tulee kytkeä yhä voimakkaammin organisaation strategiaan – uusia toimintamalleja tulee kehittää ja prosesseja tarkastella kriittisesti – hankintojen vaikuttavuutta tulee edistää rohkeilla kannusteilla.